Descargar Ravi Shankar MP3

 • Ravi Shankar-Fire Night Portada del disco
  Ravi Shankar-Fire Night (4:37 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Village Dance Portada del disco
  Ravi Shankar-Village Dance (4:05 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Memory Of Uday Portada del disco
  Ravi Shankar-Memory Of Uday (3:58 | Tiempo: 320 kbps)

 • Shankar Ehsaan Loy;Shankar Mahadevan;Ravi 'Rags' Khote-Pretty Woman (From
  Shankar Ehsaan Loy;Shankar Mahadevan;Ravi 'Rags' Khote-Pretty Woman (From "Kal Ho Naa Ho") (5:53 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Transmigration Portada del disco
  Ravi Shankar-Transmigration (1:59 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Fantasy Portada del disco
  Ravi Shankar-Fantasy (4:09 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Karnataki Portada del disco
  Ravi Shankar-Karnataki (6:43 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-My Love Is My Master Portada del disco
  Ravi Shankar-My Love Is My Master (3:02 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Reflection Portada del disco
  Ravi Shankar-Reflection (4:58 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Death Portada del disco
  Ravi Shankar-Death (4:45 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Rageshri Part 2 Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Rageshri Part 2 (11:01 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Sitar Concerto No. 2,
  Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Sitar Concerto No. 2, "Garland of Ragas": III. Yaman Kalyan (Moderato) (14:32 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Retribution Portada del disco
  Ravi Shankar-Retribution (2:02 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Sitar Concerto No. 2,
  Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Sitar Concerto No. 2, "Garland of Ragas": I. Lalit (Presto) (16:36 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Rageshri Part 1 Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Rageshri Part 1 (6:50 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Offering Portada del disco
  Ravi Shankar-Offering (9:41 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Anxiety Portada del disco
  Ravi Shankar-Anxiety (7:22 | Tiempo: 320 kbps)

 • Gurudev Sri Sri Ravi Shankar-Shanti Portada del disco
  Gurudev Sri Sri Ravi Shankar-Shanti (24:12 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Love and Hate Portada del disco
  Ravi Shankar-Love and Hate (3:21 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Improvisations on the Theme Music from Pather Pan Portada del disco
  Ravi Shankar-Improvisations on the Theme Music from Pather Pan (7:06 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Sitar Concerto No. 2,
  Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Sitar Concerto No. 2, "Garland of Ragas": IV. Mian ki Malhar (Allegro) (12:48 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Raga Mala - A Garland of Ragas (Concerto No. 2 for Sitar & Orchestra) (1998 Remastered Version): II. Bairagi (Moderato) Portada del disco
  Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Raga Mala - A Garland of Ragas (Concerto No. 2 for Sitar & Orchestra) (1998 Remastered Version): II. Bairagi (Moderato) (8:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): First movement: Raga Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): First movement: Raga Khamaj (14:22 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Dadra Portada del disco
  Ravi Shankar-Dadra (10:29 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Raga Mala - A Garland of Ragas (Concerto No. 2 for Sitar & Orchestra) (1998 Remastered Version): IV. Mian ki Malhar (Allegro) Portada del disco
  Ravi Shankar/London Philharmonic Orchestra/Zubin Mehta-Raga Mala - A Garland of Ragas (Concerto No. 2 for Sitar & Orchestra) (1998 Remastered Version): IV. Mian ki Malhar (Allegro) (12:48 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Cleopatra's Palace Music Portada del disco
  Ravi Shankar-Cleopatra's Palace Music (4:50 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ustad Alla Rakha/Pandit Ravi Shankar-Taal Farodast Portada del disco
  Ustad Alla Rakha/Pandit Ravi Shankar-Taal Farodast (6:48 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Antony and Cleopatra Theme Portada del disco
  Ravi Shankar-Antony and Cleopatra Theme (4:01 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/Yehudi Menuhin-Swara-Kakali (based on Raga Tilang) (1998 Remastered Version) Portada del disco
  Ravi Shankar/Yehudi Menuhin-Swara-Kakali (based on Raga Tilang) (1998 Remastered Version) (8:50 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): Fourth movement: Raga Manj Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): Fourth movement: Raga Manj Khamaj (15:35 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Fire Night Portada del disco
  Ravi Shankar-Fire Night (4:37 | Tiempo: 320 kbps)

 • Yehudi Menuhin/Ravi Shankar/Alla Rakha/Kamala Chakravarti-Raga Piloo (1998 Remastered Version) Portada del disco
  Yehudi Menuhin/Ravi Shankar/Alla Rakha/Kamala Chakravarti-Raga Piloo (1998 Remastered Version) (14:42 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Cleopatra Enters Rome Portada del disco
  Ravi Shankar-Cleopatra Enters Rome (3:45 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ustad Alla Rakha/Pandit Ravi Shankar-Raga Hameer ( Alap Gat I & Gat II ) Portada del disco
  Ustad Alla Rakha/Pandit Ravi Shankar-Raga Hameer ( Alap Gat I & Gat II ) (24:15 | Tiempo: 320 kbps)

 • Jean-Pierre Rampal/Ravi Shankar/Alla Rakha/Kamala Chakravarti-Morning Love (based on Raga Nata Bhairav) (1998 Remastered Version) Portada del disco
  Jean-Pierre Rampal/Ravi Shankar/Alla Rakha/Kamala Chakravarti-Morning Love (based on Raga Nata Bhairav) (1998 Remastered Version) (12:14 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-A Gift for Caesar Portada del disco
  Ravi Shankar-A Gift for Caesar (7:08 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Puriya Kalyan (1998 Remastered Version) Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Puriya Kalyan (1998 Remastered Version) (11:48 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Des Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Des (14:58 | Tiempo: 320 kbps)

 • H. H. Sri Sri Ravi Shankar-Anusmriti Portada del disco
  H. H. Sri Sri Ravi Shankar-Anusmriti (20:18 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Rageshri, Pt. 1 Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Rageshri, Pt. 1 (6:50 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Fast Teental Portada del disco
  Ravi Shankar-Fast Teental (5:50 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Submission Portada del disco
  Ravi Shankar-Submission (0:40 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): Third movment: Raga Adana Portada del disco
  Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): Third movment: Raga Adana (3:32 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): Second movement: Raga Sindhi Bhairavi Portada del disco
  Ravi Shankar/Terence Emery/London Symphony Orchestra/André Previn-Concerto for Sitar & Orchestra (1998 Remastered Version): Second movement: Raga Sindhi Bhairavi (6:13 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Badan Pe Sitare Portada del disco
  Ravi Shankar-Badan Pe Sitare (3:22 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Torment Portada del disco
  Ravi Shankar-Torment (0:58 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Grant Me an Honorable Way to Die Portada del disco
  Ravi Shankar-Grant Me an Honorable Way to Die (3:40 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Madness Portada del disco
  Ravi Shankar-Madness (1:57 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Caesar and Cleopatra Theme Portada del disco
  Ravi Shankar-Caesar and Cleopatra Theme (4:04 | Tiempo: 320 kbps)

 • Pandit Ravi Shankar/Ustad Alla Rakha-Raga Gara ( Alap Gat I, Gat II & Gat III ) Portada del disco
  Pandit Ravi Shankar/Ustad Alla Rakha-Raga Gara ( Alap Gat I, Gat II & Gat III ) (17:25 | Tiempo: 320 kbps)

 • Gurudev Sri Sri Ravi Shankar-Saakshi Portada del disco
  Gurudev Sri Sri Ravi Shankar-Saakshi (20:21 | Tiempo: 320 kbps)

 • H. H. Sri Sri Ravi Shankar-Hara Hara Portada del disco
  H. H. Sri Sri Ravi Shankar-Hara Hara (20:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • Gurudev Sri Sri Ravi Shankar-Tattva Portada del disco
  Gurudev Sri Sri Ravi Shankar-Tattva (20:22 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Rageshri Part 3 Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Rageshri Part 3 (3:24 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Kafi-Holi (Spring Festival of Colours) Portada del disco
  Ravi Shankar-Kafi-Holi (Spring Festival of Colours) (7:10 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Pather Panchali Portada del disco
  Ravi Shankar-Pather Panchali (7:07 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar -  - Portada del disco
  Ravi Shankar - - (11:54 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Sarva Mangalam Portada del disco
  Ravi Shankar-Sarva Mangalam (4:03 | Tiempo: 320 kbps)

 • ¤۞¤Ravi Shankar¤۞¤-Raga Jog Portada del disco
  ¤۞¤Ravi Shankar¤۞¤-Raga Jog (28:21 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar ( )-Sahana Vavatu Portada del disco
  Ravi Shankar ( )-Sahana Vavatu (4:26 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Indias Master Musician (Full Album) Portada del disco
  Ravi Shankar-Indias Master Musician (Full Album) (49:02 | Tiempo: 320 kbps)

 • Art of Living (Sri Sri Ravi Shankar)-Om Sound /  ( ,  ) Portada del disco
  Art of Living (Sri Sri Ravi Shankar)-Om Sound / ( , ) (22:29 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Poornamadah Portada del disco
  Ravi Shankar-Poornamadah (2:42 | Tiempo: 320 kbps)

 • YANNI HRISOMALLIS-PRELUDE NOSTALGIA [CONCERT] [SM]... !!! Yanni Hrisomallis ( - ) Pedro Eustache ( ) .  ,  : Ravi Shankar Hariprasad Chaurasia () Portada del disco
  YANNI HRISOMALLIS-PRELUDE NOSTALGIA [CONCERT] [SM]... !!! Yanni Hrisomallis ( - ) Pedro Eustache ( ) . , : Ravi Shankar Hariprasad Chaurasia () (10:06 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Shanti Mantra Portada del disco
  Ravi Shankar-Shanti Mantra (6:43 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Concerts №1 - 1 Portada del disco
  Ravi Shankar-Concerts №1 - 1 (5:50 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Vandanaa Trayee Portada del disco
  Ravi Shankar-Vandanaa Trayee (4:34 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar and Philip Glass-Sadhanipa Portada del disco
  Ravi Shankar and Philip Glass-Sadhanipa (8:36 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Misra Khamaj - Slow And Fast Gats Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Misra Khamaj - Slow And Fast Gats (55:23 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & Ali Akbar Khan-Raga Simhendra Madhyamam Portada del disco
  Ravi Shankar & Ali Akbar Khan-Raga Simhendra Madhyamam (10:56 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Svara Mantra Portada del disco
  Ravi Shankar-Svara Mantra (4:33 | Tiempo: 320 kbps)

 • RAVI SHANKAR -Bhatiyar (Live) (recorded in Germany, 1988) Portada del disco
  RAVI SHANKAR -Bhatiyar (Live) (recorded in Germany, 1988) (18:41 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar -Raga Puriya Dhanashri_gat_in_sawarital (Woodstock) Portada del disco
  Ravi Shankar -Raga Puriya Dhanashri_gat_in_sawarital (Woodstock) (10:00 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-On Namah Shivaya Portada del disco
  Ravi Shankar-On Namah Shivaya (4:13 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Gaayatri Portada del disco
  Ravi Shankar-Gaayatri (3:25 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Poornamadah Portada del disco
  Ravi Shankar-Poornamadah (1:25 | Tiempo: 320 kbps)

 • vibe [ ]-Ravi Shankar was a babushka Portada del disco
  vibe [ ]-Ravi Shankar was a babushka (5:09 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & Philip Glass-Meetings Along the Edge Portada del disco
  Ravi Shankar & Philip Glass-Meetings Along the Edge (8:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Channels And Winds Portada del disco
  Ravi Shankar-Channels And Winds (8:00 | Tiempo: 320 kbps)

 • Peter Gabriel, Nusrat Fateh Ali Khan and Ravi Shankar-Passion Portada del disco
  Peter Gabriel, Nusrat Fateh Ali Khan and Ravi Shankar-Passion (5:57 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Managalam Portada del disco
  Ravi Shankar-Managalam (4:01 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Sarve Shaam Portada del disco
  Ravi Shankar-Sarve Shaam (5:07 | Tiempo: 320 kbps)

 • Sri Sri Ravi Shankar-Shiva Manas Puja Portada del disco
  Sri Sri Ravi Shankar-Shiva Manas Puja (5:53 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar/Anoushka Shankar-Oceanic Portada del disco
  Ravi Shankar/Anoushka Shankar-Oceanic (4:40 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Geetaa Portada del disco
  Ravi Shankar-Geetaa (2:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & Yehudi Menuhin-Prabhati Portada del disco
  Ravi Shankar & Yehudi Menuhin-Prabhati (4:06 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Magic Sitar05 Portada del disco
  Ravi Shankar-Magic Sitar05 (3:18 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar- Portada del disco
  Ravi Shankar- (5:00 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: I. Raga Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: I. Raga Khamaj (14:22 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar.-Tabla - Dhwani Portada del disco
  Ravi Shankar.-Tabla - Dhwani (4:52 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Asato Maa Portada del disco
  Ravi Shankar-Asato Maa (7:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • [indi] Ravi Shankar-Asato Maa   [] Portada del disco
  [indi] Ravi Shankar-Asato Maa [] (7:10 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga: Jhinjhoti Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga: Jhinjhoti (13:27 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Vandana (on the Music Festival in India) Portada del disco
  Ravi Shankar-Vandana (on the Music Festival in India) (2:38 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar George Harrison-Om Asato Ma Portada del disco
  Ravi Shankar George Harrison-Om Asato Ma (7:09 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Om Namah Shivaya Portada del disco
  Ravi Shankar-Om Namah Shivaya (9:36 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-29-Fon Bb-Sh Portada del disco
  Ravi Shankar-29-Fon Bb-Sh (2:43 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Tabla-Dhwani Portada del disco
  Ravi Shankar-Tabla-Dhwani (4:51 | Tiempo: 320 kbps)

 • Sri Sri Ravi Shankar-Shiva Manas Puja Portada del disco
  Sri Sri Ravi Shankar-Shiva Manas Puja (0:46 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Bhairavi Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Bhairavi (10:54 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Khamaj (18:57 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Poornamadah Portada del disco
  Ravi Shankar-Poornamadah (1:24 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar -Gaayatri Portada del disco
  Ravi Shankar -Gaayatri (3:30 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & George Harrison - Chants Of India-14 Vedic Chanting Two Portada del disco
  Ravi Shankar & George Harrison - Chants Of India-14 Vedic Chanting Two (2:13 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Hari Om Portada del disco
  Ravi Shankar-Hari Om (2:57 | Tiempo: 320 kbps)

 • Hindi CLASSICAL INDIAN Ravi Shankar-Exotic Music Portada del disco
  Hindi CLASSICAL INDIAN Ravi Shankar-Exotic Music (3:31 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar, Zakir Hussain & Partho Sarathy-Raga Kirwani - Slow and Fast Gats (Live at Royal Albert Hall, London, 1993) Portada del disco
  Ravi Shankar, Zakir Hussain & Partho Sarathy-Raga Kirwani - Slow and Fast Gats (Live at Royal Albert Hall, London, 1993) (27:20 | Tiempo: 320 kbps)

 • Sri Sri Ravi Shankar-I am yours! Portada del disco
  Sri Sri Ravi Shankar-I am yours! (4:28 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: III. Raga Adana Portada del disco
  Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: III. Raga Adana (3:32 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & Yehudi Menuhin-Raga Ananda Bhairava Portada del disco
  Ravi Shankar & Yehudi Menuhin-Raga Ananda Bhairava (15:40 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Concerto for sitar №2
  Ravi Shankar-Concerto for sitar №2 "Räga-Mälä" (1982). I. Bairagi (8:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: IV. Raga Manj Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: IV. Raga Manj Khamaj (15:35 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Managalam Portada del disco
  Ravi Shankar-Managalam (4:01 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Sitar Jam Portada del disco
  Ravi Shankar-Sitar Jam (3:59 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar -Concerto for sitar №2
  Ravi Shankar -Concerto for sitar №2 "Räga-Mälä" (1982). IV. Yaman Kalyan (14:32 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Ragas in Minor Scale Portada del disco
  Ravi Shankar-Ragas in Minor Scale (7:34 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Vandanaa Trayee Portada del disco
  Ravi Shankar-Vandanaa Trayee (4:34 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar&ison-Prabhu Jee Portada del disco
  Ravi Shankar&ison-Prabhu Jee (4:26 | Tiempo: 320 kbps)

 • RAVI SHANKAR-Track 08 DEHATI Portada del disco
  RAVI SHANKAR-Track 08 DEHATI (10:09 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar- Portada del disco
  Ravi Shankar- (2:20 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar and Philip Glass-Offering Portada del disco
  Ravi Shankar and Philip Glass-Offering (9:45 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Michra Ghara Dhum Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Michra Ghara Dhum (9:13 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Khamaj (14:23 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Tala Sawari Portada del disco
  Ravi Shankar-Tala Sawari (7:31 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & George Harrison-I Am Missing You (Reprise) Portada del disco
  Ravi Shankar & George Harrison-I Am Missing You (Reprise) (4:02 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Kedara Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Kedara (4:47 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Vandanaa Trayee Portada del disco
  Ravi Shankar-Vandanaa Trayee (2:25 | Tiempo: 320 kbps)

 • Sri Sri Ravi Shankar-  Portada del disco
  Sri Sri Ravi Shankar- (19:58 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Purya Dhanashri Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Purya Dhanashri (10:54 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Morning Raga Portada del disco
  Ravi Shankar-Morning Raga (18:37 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Improvisation on Charly Theme - The Maze Portada del disco
  Ravi Shankar-Improvisation on Charly Theme - The Maze (5:14 | Tiempo: 320 kbps)

 • Shankar, Ravi-Enchanted Dawn Portada del disco
  Shankar, Ravi-Enchanted Dawn (11:46 | Tiempo: 320 kbps)

 • George Harrison-Ride Rajbun (Dhani Harrison on back-vocal & Ravi Shankar on sitar) Portada del disco
  George Harrison-Ride Rajbun (Dhani Harrison on back-vocal & Ravi Shankar on sitar) (4:59 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Session 2: Raga Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar-Session 2: Raga Khamaj (18:57 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Mahaa Mrityunjaya Portada del disco
  Ravi Shankar-Mahaa Mrityunjaya (0:20 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Tabla Solo In Jhaptal Portada del disco
  Ravi Shankar-Tabla Solo In Jhaptal (8:48 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Malkauns Alap Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Malkauns Alap (9:56 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Sindhi-Bhairavi Portada del disco
  Ravi Shankar-Sindhi-Bhairavi (15:00 | Tiempo: 320 kbps)

 • Craig Pruess & Sri Sri Ravi Shankar-Sacred Chants Of Shiva - 05 - Lingashtakam Portada del disco
  Craig Pruess & Sri Sri Ravi Shankar-Sacred Chants Of Shiva - 05 - Lingashtakam (6:33 | Tiempo: 320 kbps)

 • Craig Pruess / Sacred Chants Of Shiva / 1997-04 - Atmastakam feat. Ravi Shankar Portada del disco
  Craig Pruess / Sacred Chants Of Shiva / 1997-04 - Atmastakam feat. Ravi Shankar (7:42 | Tiempo: 320 kbps)

 • Anoushka Shankar & Karsh Kale-Oceanic, Part 2 (Feat. Ravi Shankar) Portada del disco
  Anoushka Shankar & Karsh Kale-Oceanic, Part 2 (Feat. Ravi Shankar) (4:40 | Tiempo: 320 kbps)

 • George Harrison With Dhani Harrison And Ravi Shankar-Ride Raj bun Portada del disco
  George Harrison With Dhani Harrison And Ravi Shankar-Ride Raj bun (5:02 | Tiempo: 320 kbps)

 • Philip Glass & Ravi Shankar-Prashanti Portada del disco
  Philip Glass & Ravi Shankar-Prashanti (13:38 | Tiempo: 320 kbps)

 • George Harrison & Ravi Shankar-Here Comes The Sun Portada del disco
  George Harrison & Ravi Shankar-Here Comes The Sun (3:28 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar,Yehudi Menuhin-Raga Piloo Portada del disco
  Ravi Shankar,Yehudi Menuhin-Raga Piloo (14:42 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Sitar Portada del disco
  Ravi Shankar-Sitar (13:00 | Tiempo: 320 kbps)

 • 卍 卐 (Ravi Shankar + )-Hari Om Portada del disco
  卍 卐 (Ravi Shankar + )-Hari Om (2:55 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Om gam ganapataye namaha Portada del disco
  Ravi Shankar-Om gam ganapataye namaha (2:46 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Sarve Shaam Portada del disco
  Ravi Shankar-Sarve Shaam (5:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Mahaa Mrityunjaya Portada del disco
  Ravi Shankar-Mahaa Mrityunjaya (4:42 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Manj Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Manj Khamaj (21:30 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & George Harrison - Chants Of India-13 Svara Mantra Portada del disco
  Ravi Shankar & George Harrison - Chants Of India-13 Svara Mantra (4:33 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Prabhujee Portada del disco
  Ravi Shankar-Prabhujee (8:05 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Charu Keshi Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Charu Keshi (13:30 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Prabhujee Portada del disco
  Ravi Shankar-Prabhujee (8:06 | Tiempo: 320 kbps)

 • ₪ Pt. Ravi Shankar with Ustad Alla Rakha-Raga Gara (Alap Gat 1, Gat 2, Gat 3) Portada del disco
  ₪ Pt. Ravi Shankar with Ustad Alla Rakha-Raga Gara (Alap Gat 1, Gat 2, Gat 3) (17:36 | Tiempo: 320 kbps)

 • Shri Shri Ravi Shankar-  Portada del disco
  Shri Shri Ravi Shankar- (15:28 | Tiempo: 320 kbps)

 • Sri Sri Ravi Shankar-   Portada del disco
  Sri Sri Ravi Shankar- (1:02:35 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar And Philip Glass-Channels and Winds Portada del disco
  Ravi Shankar And Philip Glass-Channels and Winds (8:00 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Jait - Gat Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Jait - Gat (8:07 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Rags Khote, Shankar Mahadevan-Pretty Woman Portada del disco
  Ravi Rags Khote, Shankar Mahadevan-Pretty Woman (5:56 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Sarve Shaam Portada del disco
  Ravi Shankar-Sarve Shaam (5:04 | Tiempo: 320 kbps)

 • Shankar, Ravi-Shanti Mantra Portada del disco
  Shankar, Ravi-Shanti Mantra (6:47 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Vedic Chanting Portada del disco
  Ravi Shankar-Vedic Chanting (3:09 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Vandanaa Trayee Portada del disco
  Ravi Shankar-Vandanaa Trayee (4:32 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Poornamadah Portada del disco
  Ravi Shankar-Poornamadah (1:25 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Gat I (Tala: Jhap-tal) Portada del disco
  Ravi Shankar-Gat I (Tala: Jhap-tal) (17:09 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Tala Rasa Ranga Portada del disco
  Ravi Shankar-Tala Rasa Ranga (2:58 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar - Chants of India-Vandanaa Trayee Portada del disco
  Ravi Shankar - Chants of India-Vandanaa Trayee (1:53 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Tabla-Dhwani Portada del disco
  Ravi Shankar-Tabla-Dhwani (4:51 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Prabhujee Portada del disco
  Ravi Shankar-Prabhujee (8:02 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar - (, ) Portada del disco
  Ravi Shankar - (, ) (4:42 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Gaayatri Portada del disco
  Ravi Shankar-Gaayatri (3:24 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Managalam(  ) Portada del disco
  Ravi Shankar-Managalam( ) (4:05 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Rags Khote & Shankar Mahadevan-Pretty Woman (Kal Ho Naa Ho) Portada del disco
  Ravi Rags Khote & Shankar Mahadevan-Pretty Woman (Kal Ho Naa Ho) (5:56 | Tiempo: 320 kbps)

 • Sri Sri Ravi Shankar -10 Eliminating the ause of Pain. Side1 Portada del disco
  Sri Sri Ravi Shankar -10 Eliminating the ause of Pain. Side1 (20:06 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar, George Fenton-Salt (Gandhi soundtrack) Portada del disco
  Ravi Shankar, George Fenton-Salt (Gandhi soundtrack) (3:56 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Mahaa Mrityunjaya Portada del disco
  Ravi Shankar-Mahaa Mrityunjaya (4:39 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar & Ali Akbar Khan-Raga Sindhu Bhairavi (duet with Ali Akbar Khan) Portada del disco
  Ravi Shankar & Ali Akbar Khan-Raga Sindhu Bhairavi (duet with Ali Akbar Khan) (19:57 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Maha Mrityunjaya Portada del disco
  Ravi Shankar-Maha Mrityunjaya (4:42 | Tiempo: 320 kbps)

 • ♠ Narkatta feat. Ravi Shankar-Far Eastern Funk Portada del disco
  ♠ Narkatta feat. Ravi Shankar-Far Eastern Funk (6:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • [Ravi Shankar]-[Mahaa Mrityunjaya] Portada del disco
  [Ravi Shankar]-[Mahaa Mrityunjaya] (4:39 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Dhun Portada del disco
  Ravi Shankar-Dhun (2:47 | Tiempo: 320 kbps)

 • 09.00 - 12.00 Ustad Ali Akbar Khan & Ravi Shankar-Raga Sindhu Bhairavi Portada del disco
  09.00 - 12.00 Ustad Ali Akbar Khan & Ravi Shankar-Raga Sindhu Bhairavi (17:28 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar and Philip Glass-Ragas In Minor Scale Portada del disco
  Ravi Shankar and Philip Glass-Ragas In Minor Scale (7:36 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Concerto for sitar №1 (1971). III. Raga Manj Khamaj Portada del disco
  Ravi Shankar-Concerto for sitar №1 (1971). III. Raga Manj Khamaj (15:35 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Chase Portada del disco
  Ravi Shankar-Chase (2:20 | Tiempo: 320 kbps)

 • ૐ  ૐ Ravi Shankar-Omkaaraaya Namaha Portada del disco
  ૐ ૐ Ravi Shankar-Omkaaraaya Namaha (1:55 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Bhavanyastakam ( - ) Portada del disco
  Ravi Shankar-Bhavanyastakam ( - ) (10:21 | Tiempo: 320 kbps)

 • Craig Pruess & Sri Sri Ravi Shankar-Sacred Chants Of Shiva - 02 - Bhavanyastakam Portada del disco
  Craig Pruess & Sri Sri Ravi Shankar-Sacred Chants Of Shiva - 02 - Bhavanyastakam (10:19 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Raga Malkauns Jor Portada del disco
  Ravi Shankar-Raga Malkauns Jor (10:38 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Geetaa Portada del disco
  Ravi Shankar-Geetaa (2:11 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Dhun (Folk Airs) Portada del disco
  Ravi Shankar-Dhun (Folk Airs) (5:55 | Tiempo: 320 kbps)

 • Shankar Mahadevan Bugs Bhargava Shankar Sachdev Raj Gopal Iyer Ravi Khanwilker Loy Amole Gupte Kiran Rao Aamik Khan Ram Madhvani-Bheja Kum - Various @ Portada del disco
  Shankar Mahadevan Bugs Bhargava Shankar Sachdev Raj Gopal Iyer Ravi Khanwilker Loy Amole Gupte Kiran Rao Aamik Khan Ram Madhvani-Bheja Kum - Various @ (2:09 | Tiempo: 320 kbps)

 • Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: II. Raga Sindhi Bhairavi Portada del disco
  Ravi Shankar-Concerto for Sitar No. 1: II. Raga Sindhi Bhairavi (6:13 | Tiempo: 320 kbps)

 • Peter Gabriel, Ravi Shankar, Nusrat Fateh Ali Khan-The Feeling Begins(Passion) Portada del disco
  Peter Gabriel, Ravi Shankar, Nusrat Fateh Ali Khan-The Feeling Begins(Passion) (3:59 | Tiempo: 320 kbps)

 • Descargar y Escuchar Ravi Shankar canciones mp3. Álbum se puede descargar desde Mimp3 y escuchó en bitrate alta calidad 320Kbps (VBR), que ofrece actualmente la mejor y óptimo música de experiencia Ravi Shankar. Mimp3 ofrece itunes alta calidad rip colección canciones mp3 y álbumes de música.

MP3 Baixar